Şirketimizin köklü yapısı, sahip olduğu vizyon ve hedefler doğrultusunda çalışanlarımızın, bizi ileriye götüren tutum ve davranışları değerlendirilerek ve yıllık performansları ile yetkinlikleri baz alınarak oluşturulmuş bu köşemizde, her yıl bizi ileriye götüren tutum ve davranışları sergileyen çalışanlarımız yer bulmaktadır.