Tüfekçi Makine’de Ücret Yönetimi çalışan bütün arkadaşlarımızın ve sektördeki bütün çalışanların ücretleri dikkate alınarak oluşturulmuş, adil ve rekabetçi politikalarla desteklenen uluslararası bir yapıdır.

Ücret Yönetimimizin temelini iş kademeleri, yapılan iş değerlendirmeleri ve yerel ücret araştırmaları oluşturmaktadır. İş değerlendirmeleri, yapılan işin içeriğine, şirket hedeflerine katkı sağlamasına ve üstlendiği sorumluluk seviyesine bağlı olarak kişiden ve unvandan bağımsız olarak yapılır.

Değerlendirilen her iş pozisyonundan sonra kademelerine göre ücret politikaları belirlenir ve yerel olarak ücret araştırmaları da değerlendirilerek rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanır. Ücret politikamız; mevcut ücret yapılarımız, piyasanın dinamik yapısı, rekabet ve şirketimizin ödeme gücüne göre farklılaşır.

Şirketimizin sahip olduğu geçmişi ile birlikte kişilerden bağımsız ve genel yargı kriterleri ile sadece pozisyona uyguladığımız eşit işe eşit ücret politikasını benimsiyoruz. Bunun yansıra yıl bazında her çalışanın kendisinin belirlediği ve Şirket genelinde adil olması kaydıyla Performans Hedefleri belirlenerek Yüksek Performanslı çalışanlarımızın diğerlerinden ayrıştırılmasını ve motive edilmesini sağlamak üzere oluşturulmuş ücret yönetim sistemini kullanıyoruz.